Arizona utility crews travel to California to restore power

Arizona utility crews travel to California to restore power

Latest Videos